Biblia, politica și alegerile

S-au dus odată copacii să-şi ungă împărat peste ei. Şi au zis către măslin: Domneşte peste noi! Iar măslinul a zis: Lăsa-voi eu oare grăsimea mea, cu care se cinsteşte Dumnezeu şi oamenii se mândresc şi mă voi duce să umblu prin copaci?

Atunci copacii au zis către smochin: Vino tu şi domneşte peste noi! Dar şi smochinul a răspuns: Să-mi las eu oare dulceaţa mea şi fructul meu cel bun şi să mă duc să cârmuiesc copacii? Apoi au zis copacii către viţa de vie: Vino tu de domneşte peste noi! Şi viţa de vie a zis către ei: Cum să-mi las eu mustul meu care veseleşte pe Dumnezeu şi pe oameni şi să mă duc să cârmuiesc copacii? În cele din urmă au zis toţi copacii către un spin: Vino tu şi domneşte peste noi! Iar spinul a zis către copaci: Dacă voi mă puneţi cu adevărat împărat peste voi, atunci veniţi şi vă odihniţi sub umbra mea; iar de nu, atunci va ieşi foc din spini şi va arde cedrii Libanului.

Niciodată nu trebuie să facem compromisuri în politică ci mai degrabă trebuie să avem un comportament corect în viața noastră și să ne rugăm la Dumnezeu să trimită un conducător bun pentru noi. Pe baza acestor premise trebuie să fim deschiși să acceptăm persoana pe care Dumnezeu o va trimite și să nu încercăm să măsluim alegerile. Dacă încercăm să punem ceea ce este convenabil pentru cei puternici, atunci vom sfârși ca un spin.

De asemenea, chiar dacă îl rugăm pe Dumnezeu, trebuie să-I lăsăm toată libertatea și să respectăm alegerea Sa: Apostolii au pus în fața lui Dumnezeu pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia. S-au rugat și au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia și s-a socotit cu cei unsprezece apostoli.

Istoria ne arată că Dumnezeu a ales, de fapt, pe Sfântul Apostol Pavel. Trebuie să respectăm ce alege Dumnezeu pentru că nu suntem mai înțelepți decât Dumnezeu.

Bazat pe Judecători 9:8-15, Fapte 1:23-26, Sfântul Isaac Sirul

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.