Biblia și războiul: Cain, unde este fratele tău?

Cain, unde este fratele tău?

Cu asta a început istoria neamului omenesc pe pământ, şi anume cu o ucidere de frate. O ucidere de frate din zavistie!

Omul va fi atât de nimicnic în mijlocul maşinilor sale, atât de sărman şi de înfricoşat! El va aplauda maşinile sale de război aşa cum erau cândva aplaudaţi eroii!

Viitorul război se va distinge prin lipsa de idealuri şi prin lipsa milostivirii şi eroismului.

Păcatul omului faţă de om apare ca urmare a păcatului omului faţă de Dumnezeu.

Războiul omului împotriva omului este urmarea războiului omului împotriva lui Dumnezeu.

Războiul părinţilor împotriva lui Dumnezeu îl continuă apoi fiii unul împotriva altuia.

În zilele noastre, se vorbeşte în gura mare despre pace mai mult decât oricând, în vreme ce popoarele se pregătesc de război mai mult decât oricând.

Pacea fără Dumnezeu e leagănul războiului.

Cauzele viitorului război constau în lepădarea de Dumnezeu şi închinarea la idoli a popoarelor creştine sau a conducătorilor acestora.

Misiunea Europei era să trăiască creştineşte şi să ajute fraţilor săi, popoarelor păgâne, să se ridice la Hristos. În loc de asta, Europa a căzut ea însăşi în închinarea la idoli.

Păcatele conducătorilor pricinuiesc războiul şi pierd războiul. Războiul va fi câștigat de poporul care se va pocăi mai mult.

În viaţa oamenilor şi a popoarelor domneşte o desăvârşită ordine lăuntrică; robia exterioară a unui popor este simbolul înrobirii lui duhovniceşti premergătoare.

Nu există în ziua de astăzi, niciunde, nici o carte mai actuală despre război, despre cauzele războiului şi despre deznodământul final al războiului, decât Biblia sau Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu.

Bazat pe Sfântul Nicolae Velimirovici

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.