Căile luminii spirituale

Lumina monahilor sunt îngerii. Lumina mirenilor sunt monahii. După cum lumina soarelui atrage ochiul sănătos, tot astfel cunoașterea lui Dumnezeu atrage mintea curată, prin iubire.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.