Ce este asceza

Asceza are ca scop vindecarea sufletului uman care este veșnic și ajungerea la perfecțiunea personală veșnică.

Nevoia de Dumnezeu

Nimeni nu poate să reușească acest lucru, din cauza aceasta bunul Dumnezeu S-a milostivit de noi și împlinește acest lucru, însă are nevoie de dovada practică a faptului că dorim acest lucru pentru că în delicatețea Sa nu calcă în picioare libertatea noastră.

Poruncile lui Dumnezeu nu sunt expresia șefului față de subalterni, ci rețeta de vindecare a personalității umane și ajungerea la adevărata fericire și iubire.

Deci, asceza este o parte cheie a spiritualității ortodoxe. Nu este o activitate negativă, ci cea mai pozitivă. Este mijlocul principal prin care ne apropiem de Dumnezeu. Ea implică activități care ne ajută să ne perfecționăm modul de viață pentru a fi mai mult ca Hristos.

Asceza este partea spiritualității care se ocupă de regulile și eforturile care îl aduc pe om la primul pas al ascensiunii spre perfecțiune, spre contemplare și unire cu Dumnezeu.

În timp ce mântuirea noastră depinde de harul lui Dumnezeu care o dă ca dar, asceza este partea activă a vieții spirituale. Este efortul pe care trebuie să-l depunem în cooperare cu harul lui Dumnezeu. Nu este o opțiune, ci o parte centrală a răspunsului la harul Său, astfel încât să putem fi desăvârșiți de acesta. Dumnezeu conduce mereu, dar trebuie să urmăm și noi.

Asceza ca și competiție atletică

Sfântul Pavel a folosit metafora unei competiții atletice pentru a descrie asceza. El scrie:

„Şi chiar dacă se întrece cineva la jocuri, nu ia cununa decât dacă se întrece după legea jocului”. (2Tim 2, 5)

„Şi tot cel care se luptă se înfrânează de la toate. Aceia deci ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi, nestricăcioasă. Eu, aşadar, aşa alerg, nu ca la întâmplare; aşa lovesc cu pumnul, nu ca şi când aş bate aerul, ci îmi nevoiesc trupul şi îl supun robiei, ca nu cumva, altora propovăduind, eu însumi să fiu neîncercat”. (1Corinteni 9, 24-27)

Eforturile ascetice precum ascultarea (primul și cel mai greu efort), rugăciunea, postul și pocăința sunt acelea ce ne eliberează de păcat. Ele ne fortifică adevărata noastră natură. Toate fac parte dintr-un efort cât mai pozitiv.

Bazat pe pr. Dumitru Stăniloae, Sfântul Apostol Pavel

Fotografiile sunt de la o donare de sânge pe care părinții au organizat-o dimpreună cu medici din Grecia în folosul fraților lor mireni.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.