Cele opt gânduri ale răutății – Fotoreportaj de la sărbătoarea Sfântului Efrem Sirul (Audio)

Cele opt gânduri ale răutății, din care vine tot ce-i rău şi din care omul nostru lăuntric se îmbolnăveşte adânc şi de moarte sunt următoarele: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de arginţi, mânia, întristarea nepotrivită, trândăvirea, slava deşartă, trufia. Tocmai acestea poartă război cu fiecare om.

  1. Şi tu, fiule, dacă vrei să birui lăcomia pântecelui, să îndrăgeşti înfrânarea, să ai frică de Dumnezeu, şi vei birui.
  2. Dacă vrei să birui curvia, să îndrăgeşti privegherea şi însetarea, să te gândeşti întotdeauna la moarte şi să nu stai niciodată de vorbă cu femeile, şi vei birui.
  3. Dacă vrei să birui iubirea de arginţi, să îndrăgeşti neagonisirea şi necheltuirea.
  4. Dacă vrei să birui mânia, să ţii minte cum Domnul nostru Iisus Hristos nu S-a mâniat pe evrei, cu tot răul pe care I l-au făcut, ci chiar S-a rugat pentru ei.
  5. Dacă vrei să birui întristarea nepotrivită, să nu te mâhneşti nicicând pentru cele vremelnice, ci dacă te vor răni cu vorba, sau nu îţi vor da pace, sau te vor necinsti, nu te întrista, ci, dimpotrivă, bucură-te. Întristează-te doar când păcătuieşti, dar şi aici să păstrezi măsura, ca să nu cazi în deznădejde şi să pieri.
  6. Dacă vrei să birui trândăvirea, îndeletniceşte-te măcar o scurtă vreme cu vreo rucodelie, sau citeşte, sau roagă-te deseori.
  7. Dacă vrei să birui slava deşartă, să nu iubeşti laudele, nici cinstirile, nici hainele bune, nici şederea pe locurile de frunte, nici întâietăţile, ci, dimpotrivă, să te bucuri atunci când eşti ocărât şi defăimat în chip mincinos, şi să te mustri pe tine însuţi, zicându-ţi că eşti mai păcătos decât orice om.
  8. Dacă vrei să birui trufia, orice ai face, să nu zici că lucrul acela s-a făcut cu puterile tale, ci fie că posteşti, fie că petreci vremea în priveghere, fie că dormi pe pământul gol sau îngenunchezi adesea făcând metanii, să spui: “Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu acoperământul lui Dumnezeu se face aceasta, nu cu puterea mea”…

Nimic nu poate fi mai simplu şi accesibil decât această reţetă a Sfântului Efrem împotriva celor opt boli ale sufletului – cele opt gânduri ale răutății – iar pentru ca ea să fie mai puternică şi mai eficace, adaugă rugăciunea pocăinței:

“Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei dăruieşte-mi mie slugii tale.

Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.”

Bazat pe Sfântul Efrem Sirul

Fotografii de la Sărbătoarea Sfântului Efrem Sirul la mănăstirea Vatopedi, Muntele Athos, ziua onomastică a Părintelui Stareț Efrem. Au fost prezenți Mitropolitul Isaia de Tamasu, Iustin de Kalamaria, Irineu de Evmeniou. A cântat în strana dreaptă Corul „Tronos” al Patriarhiei Române condus de arhidiaconul Mihai Bucă.

Înregistrările sunt înregistrări live de la sărbătoare:

Cântarea a 9-a:

Doxologia:

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.