Cum vindecă sfinții pe ceilalți – Fotoreportaj de la pescuit

Dar din ce pricină pătimim acestea, dacă nu pentru că nu avem iubire ? Căci dacă am avea iubire, împreunată cu mila şi cu durerea, nu ne-am îngriji să vedem scăderile aproapelui. Căci zice: «Dragostea acoperă mulţime de păcate» (I Pt. 4, 8); şi iarăşi: «Dragostea nu socoteşte răul, toate le acoperă» şi celelalte (I Cor. 13, 5). Deci şi noi, cum am zis, de am avea dragostea, însăşi dragostea ar acoperi orice greşală, precum şi sfinţii fac aşa, văzînd zdrobirea oamenilor. Căci nu sînt orbi sfinţii. Şi totuşi nu văd păcatele lor 1093. Pe de altă parte, cine urăşte aşa de mult păcatul, ca sfinţii ? Dar nu urăsc pe păcătos, nici nu-l judecă, nici nu-l ocolesc, ci împreună pătimesc cu acela, îl sfătuiesc, îl mîngîie, îi slujesc, îl tămăduiesc ca pe un mădular bolnav ; toate le fac ca să-l mîntuiască

Priviţi la pescari: cînd aceştia aruncă undiţa în mare şi prind un peşte mare şi simt că acela se frămîntă şi se zbate, nu o trag îndată, opintindu-se peste măsură, căci dacă ar face aşa s-ar rupe sfoara şi s-ar pierde undiţa. Ci îi sloboade cu dibăcie sfoara şi-l lasă să plece unde voieşte. Şi cînd văd că a obosit şi s-a liniştit din zbaterea lui, încep iarăşi să-l tragă pe încetul. Aşa trag şi sfinţii pe fraţi prin îndelungă răbdare şi iubire şi nu se depărtează de ei cu dezgust şi nu se scîrbesc de ei.

Căci precum mama avînd la început copilul fără frumuseţe, nu se scîrbeşte, nici nu se depărtează de el, ci-l împodobeşte cu plăcere şi face orice ca să-l înfrumuseţeze, aşa îl acoperă, îl împodobesc şi-l ajută şi ei pe cel ce a greşit, ca să-l îndrepte cu vremea şi pe acela şi să nu lase nici pe altul să se vatăme din pricina lui, ba şi ei să sporească şi mai mult în dragostea lui Hristos.

Bazat pe Sfântul Dorotei din Gaza

În fotografiile următoare pescarii de la Vatoped străduindu-se pentru a aduce pește pentru obște.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.