De ce botezul Domnului este atât de special?

Botezul Domnnului este o sărbătoare cu totul specială pentru că de fapt la Botezul Domnului ni s-a prezentat Sfânta Treime.

Iisus, Fiul după fire a lui Dumnezeu, unul născut al Tatălui a venit și s-a făcut ca noi care suntem fii după har a lui Dumnezeu, creația Acestuia. A venit să se boteze nu pentru că era păcătos ci pentru că botezul, lepădarea păcatelor este primul act pe care omul trebuie să-l facă pe drumul mântuirii sale, iar Iisus a venit și S-a făcut om tocmai ca să ne fie exemplu: să ne arate practic cum să ne pocăim, cum să ne întoarcem la Dumnezeu.

Tatăl din cer Îl binecuvintează prezentându-L oamenilor: „Acesta este Fiul meu cel iubit întru care am binevoit” exprimându-Și totala Sa unitate prin acordul de voință cu Fiul care joacă rolul omului care se pocăiește. Acum Tatăl nu spune „De acesta să ascultați” pentru că Dumnezeu în delicatețea Sa nu dorește să-L impună de la început pe Fiul care se botează întru smerenie, chiar dacă această ascultare de Fiul este mântuitoare pentru noi. Abia la Schimbarea la Față când Fiul ne-a dovedit într-adevăr prin fapte că este Dumnezeu adevărat, Tatăl îl validează spund „De acesta să ascultați!”.

Duhul Sfânt în formă de porumbel arată prin coborârea Sa din ceruri de unde se aude vocea Tatălui că purcede de la Acesta și numai de la Acesta și se odihnește peste Fiul ca darul desăvârșit și împlinirea iubirii Tatălui față de Fiul. Porumbelul este simbolul iubirii și al curăției.

În acest fel Sfânta Treime ni Se prezintă în unitatea lucrării Sale cu relațiile dintre personalele Acesteia și rolul lor în mântuirea noastră: Tatăl care ne binecuvintează, Fiul care ne arată calea prin smerenie, iar Duhul Sfânt care se sălășluiește în noi trimis de Tatăl – bineînțeles dacă dorim acest lucru. Iadul și raiul sunt alegerea noastră.

În fotografie, un instantaneu de la Sărbătoarea Botezului Domnului, momentul în care Sfânta Cruce a fost prinsă în mare. Mănăstirea Vatoped, Muntele Athos.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.