De ce Dumnezeu a devenit om? – Fotoreportaj cu restaurarea unei icoane

Legea morții, care a urmat fărădelegii, stăpânește asupra noastră și din ea nu a existat nicio scăpare. Lucrul care se întâmpla era în adevăr atât monstruos cât și nepotrivit. Desigur, ar fi fost de neconceput ca Dumnezeu să-și nege cuvântul Său, iar omul, păcătuind, să nu moară; dar era la fel de monstruos ca ființele care au împărtășit natura Cuvântului lui Dumnezeu să fi pierit și să fi căzut în neexistență prin corupere. Nu era demn de bunătatea lui Dumnezeu ca făpturile făcute de El să fie aduse la nimic prin înșelăciunea făcută de diavol în om; era extrem de nepotrivit ca lucrarea lui Dumnezeu în omenire să dispară, fie prin propria neglijență, fie prin înșelăciunea spiritelor rele.

Așadar, făpturile pe care El le-a creat raționale, precum Cuvântul, au pierit, de fapt, iar astfel de lucrări nobile erau pe drumul spre ruină. Ce trebuia să facă Dumnezeu, fiind bun? Trebuia El să lase corupția și moartea să își croiască drumul în ele? În acest caz, la ce folos le-a făcut la început?

Cu siguranță, ar fi fost mai bine să nu fi fost creat niciodată, decât să fi fost creat, să fii neglijat și pierit; și, în afară de aceasta, o asemenea indiferență față de ruinarea propriei Sale lucrări în fața propriilor Săi ochi ar argumenta nu bunătatea în Dumnezeu, ci limitarea, și asta cu atât mai mult decât dacă El nu ar fi creat deloc oameni. Prin urmare, era imposibil ca Dumnezeu să lase omul să fie dus de corupție, pentru că ar fi nepotrivit și nevrednic de Sine Însuși.

În acest scop, atunci, Cuvântul lui Dumnezeu incorporal, incoruptibil și imaterial a intrat în lumea noastră. Într-un sens, într-adevăr, El nu a fost departe de ea înainte, pentru că nicio parte din creație nu a fost niciodată fără Cel care, nepărăsind vreodată unirea cu Tatăl, totuși umple toate lucrurile care sunt. Dar acum El a intrat în lume într-un mod nou, coborându-Se și ascunzându-Se la nivelul nostru în dragostea Sa și revelarea de sine pentru noi, pentru a restabili omul – icoana Sa.

Bazat pe Sfântul Athanasie cel Mare

Fotografii cu diferite etape în restaurarea unei icoane și a unei rame.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.