De ce ne rugăm la Dumnezeu când el însuși a spus că știe mai dinanite de ce avem nevoie? – Fotoreportaj de la privegherea împotriva pandemiei

Trebuie să înțelegem că primul lucru de care avem nevoie este vindecarea strâmbării voii noastre și, legat de asta, vindecarea singurătății noastre.

Voia noastră este strâmbă pentru că încearcă încontinuu să caute perfecțiunea înafara lui Dumnezeu.

De fapt asta este căderea lui Adam: separarea de Dumnezeu.

De unde vine chinul nostru?

Chinul nostru nu este pedeapsa lui Dumnezeu ci auto-pedepsirea noastră prin auto-izolare.

Nu dorim să fim puși în carantină pentru a fi separați de un virus însă dorim să ne punem singuri în carantină pentru a fi separați de Dumnezeu.

Rugăciunea și ascultarea sunt principalele mijloace prin care ne unim cu Dumnezeu.

Dumnezeu, știind faptul că este sursa vieții și a fericirii noastre, ne așteaptă să ne rugăm nu numai datorită faptului că El nu dorește să intre brutal în viața noastră, călcându-ne în picioare libertatea, ci și pentru a fi fericiți tocmai din cauza rugăciunii care este unirea cu El. Împlinirea dorințelor exprimate în rugăciune este un fenomen secundar în mântuirea noastră.

Dumnezeu stă la ușă și bate. Dacă noi nu deschidem prin rugăciune, Acesta nu va intra și va cina cu noi.

De ce ne rugăm?

Trebuie să ne rugăm nu atât în sens interesat, adică să obținem ceva, chiar dacă Dumnezeu în bunătatea sa acceptă și acest fel de rugăciune, ci să ne rugăm tocmai pentru a simți bucuria întâlnirii cu Creatorul și Tatăl desăvârșit, singurul care poate să treacă peste abisul singurătății noastre.

Dovada că avem un suflet muribund sub povara unui trup tiranic este faptul că nu ne pasă de carantina veșnică a separării de Dumnezeu în care ne auto-izolăm singuri în timp ce suntem îngroziți de o carantină vremelnică pentru a fi separați de un biet virus.

Rugăciune pentru izbăvirea de pandemie

Mai jos este o rugăciune care se rostește în Muntele Athos la mănăstirea Vatoped pentru a ne izbăvi de pandemie.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Doctorul Cel mare al sufletelor și trupurilor noastre, Cel ce pentru noi te-ai făcut om ca să îl vindeci de marea rană pe om. Cel ce nu i-ai trecut cu vederea pe cei zece leproși care boleau fără leac, ci i-ai curățat pe dânșii cu mântuitorul tău har. Cel ce Ți-ai petrecut zilele șederii Tale pe pământ ca Dumnezeu și om bine făcând și tămăduindu-i pe toți cei bolnavi și neputincioși. Cel ce ai făcut bine și i-ai însănătoșit pe slăbănogi, pe orbi, pe cei ce mult au păcătuit, pe îndrăciți și pe îndoit pătimași, adică la trup și la minte, primește cu bunăvoință ruga noastră și gonește-l cu puterea Ta pe virusul acesta ucigaș ce poartă chip de coroană și aduce teamă sau chiar și moarte celor bolnavi și celor ce pătimesc pe nedrept.

Și dacă pentru multele noastre păcate ai îngăduit ispita aceasta Te rugăm ca pe un Milostiv să o ridici de la noi și din întreaga lume. Și dacă spre cercarea credinței ai rânduit-o să stăpânească, încetează tulburarea celor bolnavi de molima aceasta. Și dacă aceasta mai departe a fost dată de viclenia potrivnicului sau și de negrija oamenilor nesocotiți, zdrobește puterea acesteia ca un Dumnezeu Atotputernic. Păzește tineretul și ocrotește-i pe cei ce s-au îmbolnăvit, iar pe cei în vârstă vindecă-i de blestematul virus și pe toți îi izbăvește de strâmtorarea inimii și în locul ei ne dăruiește sănătate, ușurare și desfătare cu mijlocirile Stăpânei de Dumnezeu Născătoare și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin!

Î.P.S. IOIL de Edessa (Grecia)

Fotografiile sunt de la privegherea și procesiunea privegherii extraordinare ținută în acest scop la mănăstirea Vatoped.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.