De ce Sfântul Andrei este cel „întâi chemat”? – fotoreportaj din paraclisul său

Spunem că Sfântul Andrei împreună cu Sfântul Ioan Teologul au fost primii apostoli ai lui Hristos, după cum ne învață Evanghelia după Ioan:

Sfântul Ioan Botezătorul l-a văzut pe Iisus venind la el și a spus: „Iată, Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtează păcatul lumii! Acesta este cel despre care am spus: „ După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era. Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu ”.

Din nou, a doua zi, Ioan stătea împreună cu doi dintre discipolii săi, și l-a privit pe Iisus în timp ce mergea și a spus: „Iată, Mielul lui Dumnezeu!” Cei doi ucenici l-au auzit spunând acest lucru și au urmat pe Isus care S-a întors și i-a văzut urmând și le-a spus: „Ce căutați?” iar ei I-au zis: „ Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti”? El le-a spus: „Veniți și veți vedea”. Au venit și au văzut unde stătea El și au rămas cu El în acea zi.

Din cele de mai sus vedem câteva lucruri foarte importante:

• Sfântul Andrei și Ioan i-au urmat lui Hristos imediat, arătând o determinare totală, fără ezitare, numindu-l deja Rabbi (Învățătorul), la indicația conducătorului lor spiritual (de atunci), Sfântul Ioan Înaintemergătorul. Aceasta este ascultarea desăvârșită.

• Hristos nu i-a chemat să fie apostoli atunci și nici nu a încercat să le explice ceva pe plan intelectual, ci i-a chemat să aibă experiența Lui. Au renunțat la tot și au rămas acolo pentru experiența lui Hristos. Aceasta este consacrarea desăvârșită. Viața lor ca apostoli a fost doar un rezultat al dăruirii lor.

• Andrei a găsit mai întâi pe fratele său Simon și i-a spus: „L-am găsit pe Mesia!” (adică Hristos). Aceasta este credința desăvârșită, deoarece Hristos nu a dat nicio dovadă lui Andrei că El este într-adevăr Mesia. Andrei a crezut doar pentru că dascălul lor – Sfântul Ioan Înaintemergătorul – le-a spus așa. Andrei și Ioan nu au văzut și nu au înțeles ce s-a întâmplat la botezul lui Hristos. Sfântul Ioan le-a spus. Aceasta este, de asemenea, cea mai profundă dragoste, deoarece Sfântul Andrei nu a ținut vestea pentru sine, ci a împărtășit-o fratelui său. Mai mult decât atât, din comportamentul său vedem că Sfântul Andrei a trăit într-o adâncă nădejde și așteptare pentru Mesia.

Datorită tuturor acestor calități ale sufletului Sfântului Andrei, el are onoarea de a fi primul chemat de Hristos împreună cu Sfântul Ioan. Fie să urmăm exemplul lui pentru a avea privilegiul de a fi cel puțin ultimii chemați de Hristos în Împărăția Sa cerească.

Bazat pe Ioan 1: 29-41, Sfântul Ioan Gură de Aur

Fotografiile au fost făcute la o Sfântă Liturghie ținută de mitropolitul Atanasie din Limassol în paraclisul Sfântului Andrei. Sfânta și Marea Mănăstire a Vatopedului, Muntele Athos.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.