Despre boală, demoni și post

Întrebarea ucenicului

Sufăr cumplit de reumatism şi fiindcă mă tem ca nu cumva să fie de la demoni, spune-mi Părinte de este aşa. Şi ce trebue să fac, că tare mă supără pentru că nu pot posti şi sunt silit de multe or să mănânc. Ce este apoi că văd în vis, pe zid, nişte fiare sălbatice?

Răspunsul bătrânului

Nu fi trist, iubitul meu. Nu e de la demoni cum socoteşti, ci e un reumatism îngăduit de voinţa pedagogică a lui Dumnezeu spre îmbunătăţirea noastră, dacă îl primim cu mulţumire. Nu a fost Iov un prieten adevărat al lui Dumnezeu? Şi sfârşitul răbdării l-a dus la o slavă de neînchipuit.

Rabdă deci şi tu puţin şi vei vedea slava lui Dumnezeu. Cât despre post nu te întrista. Căci precum ţi-am spus mai înainte, nu cere Dumnezeu ceva peste putere. Dar ce este postul altceva decât o pedagogie a trupului, spre supunerea trupului sănătos şi spre slăbirea pornirii lui spre patimi. Căci zice: ,,Când sunt slab, atunci sunt tare”. Iar boala e mai presus de certarea pedagogică şi celui ce o suportă cu răbdare și mulţumeşte lui Dumnezeu i se socoteşte în loc de asceză, sau chiar mai mult, şi culege din răbdarea acesteia rodul mântuirii. Deci nu trebue să slăbeşti trupul prin post când el e slab prin el însuşi. Mulţumeşte lui Dumnezeu că ai fost izbăvit de osteneala înfrînării. De zece ori îţi spun: nu te întrista. De mănînci, nu vei fi osândit. Căci aceasta nu ne vine din lucrarea demonilor, nici din moleşeala gândului, ci spre cercarea noastră şi spre folosul sufletului.

Iar visurile cu fiarele sălbatice, sunt năluciri ale dracilor care voesc să te amăgească prin ele ca să crezi că boala ta este de la ei. Dar Domnul îi va goli de putere cu cuvîntul gurii Sale prin rugăciunile sfinţilor. Amin.

Să nu te întristezi. Căci ,,pe care îl iubeşte Domnul îl ceartă şi bate cu biciul pe tot cel ce-l primeşte”. Cred că Dumnezeu va face milă şi cu boala aceasta trupească a ta, aşa cum voeşte. Domnul să-ţi dea putere şi tărie ca să suporţi. Amin.

Bazat pe Sfântul Ioan Profetul din Gaza

Un moment în curtea mănăstirii Vatoped, Muntele Athos.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.