Diferențele dintre lucrarea harului și lucrarea demonică – fotoreportaj de la Anul Nou

În orice începător este o lucrare îndoită, săvîrşindu-se în inimă în chip îndoit şi neamestecat : una din har şi alta din amăgirea demonilor. O putem însă împărți și în trei, dacă socotim și trupul: Este o căldură întreită a lucrării, aprinsă în oameni: una din har, alta din amăgire sau din păcat şi alta din prisosul sîngelui. Cea din urmă poate fi potolită şi adusă la rînduială prin înfrînarea măsurată.

Lucrarea harului

Lucrarea harului este puterea focului Duhului, care se mişcă întru bucuria şi veselia inimii, sprijinind, încălzind şi curăţind sufletul. Ea opreşte gîndurile pentru o vreme şi omoară mişcarea poftitoare din trup. Semnele ei şi roadele care arată adevărul ei sunt lacrimile, săltarea gingașă a inimii, smerenia, înfrînarea, tăcerea, răbdarea, sfiiciunea şi toate cele asemenea acestora, prin care cîştigăm o încredinţare neîndoielnică.

Lucrarea demonică

Lucrarea demonică este aprinderea păcatului, care încălzeşte sufletul cu voluptatea şi trezeşte cu furie în mişcarea trupului pofta spre împreunare a trupurilor. Ea este lipsită de orice calitate bună şi de orice rânduială, aducând o bucurie dobitocească, părere de sine, tulburare, veselie josnică nesăturată, sporind pofta spre plăcere. Ea caută materia pentru arderea plăcerilor având pântecele nesăturat împreună-lucrător.

Bazat pe Sfântul Grigorie Sinaitul, Marcu Ascetul, Talasie Africanul, Diadoh al Foticeei

Fotografiile sunt de la Sărbătoarea Sfântului Vasile și tăierea împrejur a Domnului (anul nou). Mitropoliții Varnava de Neapole și Hrisostom de Dodonis au fost prezenți la sărbătoare.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.