Dumnezeu transcende totul. Cum ne putem apropia de el?

Toată firea este cât se poate de departe şi cu totul străină de firea dumnezeiască. Căci dacă Dumnezeu este fire, celelalte nu sunt fire, precum dacă fiecare din celelalte este fire, El nu este fire. La fel nu este existenţă, dacă celelalte sunt existenţe: dar dacă Acela este existent, celelalte nu sunt existente. Cugetă aşa şi despre înţelepciune, despre bunătate, despre toate celelalte din jurul lui Dumnezeu şi despre Dumnezeu şi vei teologhisi bine şi în acord cu sfinţii. Dar Dumnezeu este şi se zice firea tuturor celor existente, întrucît toate se împărtăşesc de El şi subzistă prin împărtăşirea de El; aceasta nu înseamnă, însă, că prin împărtăşirea de firea Lui, Doamne fereşte, ci prin împărtăşirea de lucrarea Lui. În acest înţeles este El şi existenţa celor ce sunt şi forma în forme, ca obîrşia formelor, şi înţelepciunea celor înţelepţi şi, simplu, toate ale tuturor. Totodată El nu este fire, ca fiind mai presus de toată firea şi nu este, ca fiind mai presus de toate cele ce sunt; şi nu este şi nici nu are formă, ca unul ce e mai presus de formă.

Cum vom ajunge deci noi aproape de Dumnezeu? Oare apropiindu-ne de firea Lui? Dar nici una dintre toate cele create nu are şi nu va avea nicio împărtăşire sau apropiere cu firea supremă. Deci dacă a ajuns cineva aproape de Dumnezeu, desigur s-a apropiat de lucrarea Lui. Cum?

Ca unul ce se împărtăşeşte de ea în chip firesc? Dar acest lucru e propriu tuturor făpturilor. Prin urmare nu prin puterile fireşti, ci prin cele primite pe urmă, cu voia liberă, ajunge cineva aproape sau departe de Dumnezeu. Iar voie liberă nu numai fiinţele raţionale. Aşadar numai acestea dintre toate celelalte ajung aproape sau departe de Dumnezeu, apropiindu-se sau depărtîndu-se prin virtute sau răutate. Numai acestea deci sunt şi în stare de nefericire sau de fericire. Dar noi să credem că vom dobîndi fericirea.

Deci să nu atribuim nimic din lumea noastră Lui sau, dacă Îi atribuim, să știm că atributul sau conceptul nostru, chiar dacă ne-ar putea ajuta, este departe de Adevăr.

Bazat pe Sfântul Grigorie Palama

În fotografie este un instantaneu de la un parastas de obște

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.