Evitați oamenii negativi însă nu-i judecați

Când ne concentrăm asupra binelui, binele crește.

Când ne concentrăm asupra răului, răul crește.

De aceea, ar trebui să stăm departe de oamenii negativi, deoarece au o problemă pentru fiecare soluție. Ar trebui să ne rugăm pentru ei și să îi iubim, dar nu îi încurajăm și nici nu cooperăm prea mult cu ei, deoarece păcatul este eșecul de a crește. Nu trebuie să fim extremi, ci doar consecvenți. Să nu uităm să nu judecăm persoanele, ci doar faptele pentru a fi smeriți, deoarece Dumnezeu îi poate salva pe păcătoșii care suntem, dar nu și sfinții care pretindem că suntem.

Bazat pe Albert Einstein, Sfântul Grigorie de Nyssa, mitropolitul Anthony Bloom

O fotografie de la culesul ardeilor

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.