Filocalia: Definiție, istorie, sursă

Mulți cred că Filocalia este o carte scrisă de Sfântul Nicodim Aghioritul. De fapt, această carte, în această înțelegere, nu există.

Filocalia este o culegere de texte de sfinți aparținând tradiției isihaste care în ediția sa originală a cuprins 36 de autori care au trăit între secolele 4 și 15. Cei care au alcătuit această primă ediție – numită și Filocalia greacă – au fost sfinții Macarie Notara, episcopul Corintului (1731-1805) care a ales materialele și Nicodim Aghioritul (1749-1809) care le-a verificat și diortosit.

Sursa

Materialul ales de sfântul Macarie Notara a fost cules din biblioteca mănăstirii Vatoped – mai exact din codicele 472 (sec. XII), 605 (sec. XIII), 476 (sec. XIV), 628 (sec. XIV) și 629 (sec. XV). Acesta predă în 1777 materialul sfântului Nicodim când se întâlnește cu acesta la Kareia.

Prima ediție

Într-un final prima ediție apare în 1782 la Veneția într-un singur volum de foarte mari dimensiuni cu titlul «Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν συνερανισθεῖσα παρὰ τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν ἐν ᾗ διὰ τῆς κατὰ τὴν πρᾶξιν καὶ θεωρίαν ἠθικῆς φιλοσοφίας ὁ νοῦς καθαίρεται, φωτίζεται καὶ τελειοῦται». Din acest titlu, a rămas în istorie doar primul cuvânt: Filocalia – care se traduce prin „iubire de frumos, de bine”.

Filocalia rusă

Edițiile următoare au fost împărțite în 5 volume pentru a reduce dimensiunile cărții. Datorită sucesului extraordinar al culegerii, la numai 11 ani de la apariție – adică în 1793 – Sfântul Paisie Velicikovski o traduce în slavonă sub numele de Dobrotolublye, scoțând anumiți autori pe care îi socotește ca având o învățătură prea înaltă pentru pregătirea duhovnicească a poporului rus din acea perioadă. Exemplul clasic sunt Sfinții Ignatie și Calist Xanthopol. Pe de altă parte, adaugă alte materiale cum ar fi din Sfântul Antonie și Sfântul Isaia traduse din latină. O primă ediție rusă a fost scoasă de Sfântul Ignatie Brianchianinov în 1867. De asemenea, mai apoi, Sfântul Teofan Zăvorâtul o traduce în rusă, punându-și la fel amprenta asupra ediției sale din 1877 eliminând anumite texte și introducând altele. Edițiile ruse variază între 5 și 7 volume.

Filocalia românească

Ediția românească este și cea mai completă, din 12 volume, alcătuită de părintele Dumitru Stăniloae care a început publicarea ei în 1946 incluzând sfinți mari cum ar fi Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Dorotei de Gaza, Sfântul Isaac Sirul și alții. Dincolo de bogăția de autori din Filocalia românească, valoarea acestei ediții este crescută și de bogatele comentarii de subsol făcute de către părintele Dumitru Stăniloae, expresie a unei experiențe îndelungate în căutarea lui Dumnezeu, ajutându-l mult pe cititor în descifrarea sensurilor adânci ale Filocaliei.

Filocalia în engleză

Ediția engleză cea mai completă, după o traducere parțială în 1951-54 a primelor două volume a ediției Sfântului Teofan Zăvorâtul, apare începând cu 1979 într-o serie de 5 volume din care au apărut doar 4 și se bazează pe a treia ediție Greacă din 1957. Ediția engleză apare sub conducerea mitropolitului Kallistos (Ware) de Diokleia.

Concluzie

Uitându-ne în spate, Filocalia a exercitat o influență mult mai mare decât oricare altă carte, în afară de Biblie, în istoria recentă a Bisericii Ortodoxe.

În fotografii vedeți manuscrisele pe pergament și pe hârtie estică (din cârpe) de la mănăstirea Vatoped, Muntele Athos care au fost folosite la baza Filocaliei. Cartea tipărită din fotografii este prima ediție a Filocaliei.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.