Iisus a suferit ca să te elibereze de mânie

Avem o natură spirituală. Sufletul este imaginea Creatorului. Să cinstim imaginea lui Dumnezeu prin punerea noastră în acord cu toată umanitatea.

Să ne amintim de moarte și să nu ne mâniem, pentru ca pacea noastră să nu fie o pace silită.

Atâta timp cât trăiești, curăță-ți sufletul de mânie. Căci dacă ar trebui să se ducă la Șeol cu ​​tine, drumul tău va duce direct în iad.

Nu ține mânia în sufletul tău. Nu ține furia în sufletul tău. Nu ai nici o putere asupra sufletului tău decât să faci ce este bine.

Voi sunteți cumpărați cu sângele lui Dumnezeu; sunteți răscumpărați de patima lui Iisus care a suferit pentru tine. Pentru voi a suferit moartea, ca să muriți păcatului.

Fața lui a îndurat scuipatul, ca să nu te micșorezi de dispreț. El a băut oțet și fiere, ca să fii ținut departe de mânie. Corpul lui a fost bătut, ca să nu te temi de suferință.

Dacă suntem cu adevărat robii Lui, să ne temem de Domnul nostru cel sfânt. Dacă suntem cu adevărat ucenicii Săi, să umblăm pe urmele Învățătorului. Să îndurăm disprețul fratelui nostru pentru a fi însoțitorii lui Iisus. Nu arătați mânie împotriva nimănui, ca să nu fiți despărțiți de Mântuitor.

Bazat pe Sfântul Efrem Sirul

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.