Înțelesurile ascunse ale botezului Sfântului Ioan – Fotoreportaj de la Bobotează

Botezul lui Ioan nu a iertat păcatele, ci a adus doar oamenii la pocăință. El a propovăduit deci botezul pocăinței, adică a predicat lucrul la care a dus botezul penitenței, și anume, iertarea păcatelor, pentru ca aceia care, în pocăință, îl vor primi pe Hristos, să-L primească spre iertarea păcatelor lor.

Tâlcuit altfel: îmbrăcămintea „părului de cămilă” are semnificația de durere, pentru că Ioan a arătat că acela care s-a pocăit ar trebui să jelească, pentru că haina din păr de cămilă semnifică mâhnire, iar cureaua de piele moartă semnifică starea moartă a poporului evreu.

De asemenea, mâncarea, lui Ioan nu numai că denotă abstinență, dar arată și hrana duhovnicească pe care oamenii o mâncau atunci, fără să înțeleagă la început nimic altceva. Cu toate acestea, însă această hrană duhovnicească îi ridica continuu pe înălțimi și îi scufunda din nou pe pământ în smerenie. Căci așa este natura lăcustelor, sărind în sus și din nou căzând. În același fel, oamenii mâncau miere, care provenea din albine, adică din profeți: mierea era totuși sălbatică, pentru că evreii aveau Scripturile, care sunt ca mierea, dar nu le înțelegeau cu adevărat.

Unele persoane îl înțeleg și așa: toți cei care au venit la Ioan și au fost botezați, prin pocăință, au fost dezlegați din curelele adică legăturile păcatelor lor, crezând în Hristos. În acest fel, Ioan a dezlegat cureaua încălțămintelor la toți, adică legăturile păcatului. Dar nu era însă capabil să dezlege cureaua încălțămintelor Mântuitorului Hristos, pentru că nu a găsit niciun păcat în El.

Bazat pe Sfântul Teofilact al Bulgariei

Fotografiile sunt de la Sărbătoarea Botezului Domnului

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.