Misterul marii, sfinte și îngerești schime

Taina sfântă și îngerească a schimei mari dă mult har, celor care o pot primi.

Este un al doilea botez prin care toate păcatele noului candidat sunt iertate; o experiență care se simte în adâncul ființei celui ce vine spre tundere. Mulți oameni sfinți au văzut harul botezului prezent la tunderea în schima mare.

Este un taină negrăită a vieții în Dumnezeu și cu a lui Dumnezeu în tine, imposibil de descris în cuvinte.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.