Muntele Athos: Organizare și structură

Categoriile de așezări monahale care se pot distinge în Muntele Athos sunt următoarele: cele douăzeci de mănăstiri și dependențele lor, adică schiturile, chiliile, colibele și kathismele. Ordinea de mai sus reflectă, într-un fel, numărul călugărilor care trăiesc în ele și austeritatea vieții de acolo. Pe de altă parte, într-o așezare unde locuiesc mulți călugări (cum ar fi o mănăstire sau un schit), nimeni nu poate avea ceva propriu. Totul aparține comunității. Călugări din diverse țări trăiesc în Muntele Athos. Cu toate acestea, fiecare persoană care vine la Muntele Athos și devine monah, devine de asemenea și cetățean grec.

Conform Cartei Constituționale a Sfântului Munte, care este consacrată în constituția Greciei, Muntele Athos este un stat autoguvernat însă nu independent, anexat statului grec. Se află sub jurisdicția ecclesială a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. Sfânta Comunitate (în greacă Iera Kinotita) este guvernul Muntelui Athos și are sediul la Karyes. Este consiliul celor douăzeci de reprezentanți ai mănăstirilor, care sunt aleși, câte unul din fiecare mănăstire, pentru un mandat de un an.

Conducătorul Sfintei Comunități este Protosul (gr. „Primul”, „premier”), care este ales prin rotație pentru un an din primele cinci mănăstiri. Protosul, chiar dacă este întâistătătorul Sfintei Comunități, votul său este doar consultativ. Protosul este primul în rang și conducătorul Sfântului Comitet de Supraveghere (Epistasia) pentru anul în care este ales.

Autoritatea executivă revine Sfântului Comitet de Supraveghere al Comunității (Iera Epistasia). Fiecare dintre cele cinci grupuri al acestui corp reprezintă patru mănăstiri. Acești membri constituie Sfântul Comitet de Supraveghere timp de un an, de la 1 iunie până la sfârșitul lunii mai al anului următor și după aceasta următorul grup va prelua sarcinile comitetului. Segregarea în cinci grupe a câte patru mănăstiri este prezentată mai jos:

Grupul A

Mănăstirea Marea Lavră (1)

Mănăstirea Dochiaru (10)

Mănăstirea Xenofont (16)

Mănăstirea Esfigmenu (18)

Grupul B

Mănăstirea Vatoped (2)

Mănăstirea Cutlumuș (6)

Mănăstirea Karakalu (11)

Mănăstirea Stavronichita (15)

Grupul C

Mănăstirea Iviru (3)

Mănăstirea Pantocrator (7)

Mănăstirea Filoteu (12)

Mănăstirea Simonos Petras (13)

Grupul D

Mănăstirea Hilandar (4)

Mănăstirea Xiropotamu (8)

Mănăstirea Sfântul Pavel (14)

Mănăstirea Grigoriu (17)

Grupul E

Mănăstirea Dionisiu (5)

Mănăstirea Zografu (9)

Mănăstirea Sfântul Pantelimon (Russikon) (19)

Mănăstirea Konstamonitu (20)

Numerele din paranteze indică ordinea mănăstirii în ierarhia Muntelui Athos.

Există, de asemenea, o reunire dublă (Dipli Synaxi), care se întrunește implicit de două ori pe an. Este formată din stareții mănăstirilor împreună cu reprezentanții fiecărei mănăstiri la Sfânta Comunitate. Se poate întruni și cu prilejuri extraordinare și tratează cele mai importante teme ale Muntelui Athos.

Statul grec supraveghează Muntele Athos și are dreptul executiv de a păstra ordinea și securitatea publică. Puterea și autoritatea de stat sunt exercitate de administratorul civil care are rang de prefect și este supus Ministerului de Interne. Administratorul civil poate participa la ședințele Sfintei Comunități numai atunci când este invitat și votul său este pur și simplu consultativ.

În imagine este sediul în care își desfășoară activitatea conducerea Sfântului Munte Athos.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.