Omul înainte și după căderea lui Adam

Sufletul, fiind creat raţional prin suflare şi înţelegător prin însuflare dătătoare de viaţă, nu a fost creat de Dumnezeu deodată cu iuţimea şi cu pofta dobitocească, ci cu puterea dorinţei şi pe lângă ea, cu vigoarea dragostei .

La fel nici trupului nu i-a sădit, prin plăsmuire, de la început iuţimea şi pofta neraţională. Căci pe acestea le-a primit pe urmă prin neascultare, făcându-se muritor, stricăcios şi dobitocesc. Căci trupul, zic cuvântătorii de Dumnezeu, a fost zidit nestricăcios, precum va şi învia, deşi în stare să primească şi stricăciunea. Iar sufletul a fost făcut nepătimitor.

Dar s-au stricat amîndouă şi s-au amestecat, în urma legii naturale a mişcării unuia în altul (perihorezei), şi a împărtăşirii unuia din celălalt.

Sufletul s-a îmbibat de patimi, iar trupul s-a făcut asemenea dobitoacelor necuvîntătoare prin lucrarea şi prin stăpînirea stricăciunii. Puterile amîndurora făcîndu-se una, l-au făcut pe om să devină, prin mânie şi poftă, un animal neraţional şi fără minte. Şi aşa s-a făcut asemenea cu dobitoacele.

Bazat pe Sfântul Grigorie Sinaitul

În fotografie ruinele unei chilii în apropierea mănăstirii Vatoped, Muntele Athos

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.