Raiul pierdut

Raiul cel pierdut

Dumnezeu este bun prin natură și, prin urmare, El nu a gătit iadul pentru omenire. Cu toate acestea, din moment ce Dumnezeu respectă liberul nostru arbitru, omenirea are, încă, capacitatea de a cădea în iad prin împlinirea voii sale, distorsionate, și prin faptul că nu face faptele bune, dupa harismele fiecăruia.

Singura patimă care împiedică omul să lucreze poruncile lui Dumnezeu, și, prin urmare, a virtuților, este nepăsărea. Această nepăsăre se vindecă prin milostenie și rugăciune.

Denaturarea naturii noastre umane e șocantă. Omul pierde viața veșnică prostește.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.