Să dăm doctorilor cinstea care li se cuvine

Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul, că de la Cel Preaînalt este leacul şi chiar și de regi va fi răsplătit.

Ştiinţa doctorului va înălţa capul acestuia şi înaintea celor mari va fi minunat. Domnul a zidit din pământ leacurile, şi omul înţelept nu le va disprețui.

Au nu cu lemn s-a îndulcit apa, ca să se cunoască puterea Lui?

Şi El a dat oamenilor ştiinţă, ca să Se mărească întru leacurile Sale cele minunate. Cu acestea tămăduieşte şi ridică durerea; Farmacistul cu acestea va face alifiile. Nu este sfârşit lucrurilor Domnului şi pace de la El este peste faţa pământului.

Fiule! În boala ta nu fi nebăgător de seamă; ci te roagă Domnului şi El te va tămădui.

Depărtează păcatul şi întinde mâinile spre faptele drepte şi de tot păcatul curăţeşte inima ta.

Dă miros cu bună mireasmă şi pomenire de făină de grâu şi junghie jertfe grase, pe cât te ajută puterile.

Şi doctorului dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul şi să nu se depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă că este vreme când şi în mâinile lui este miros de bună mireasmă căci şi el se va ruga Domnului, ca să dea odihnă şi sănătate spre viaţă.

Cel care păcătuieşte împotriva Ziditorului său, să cadă în mâinile doctorului.

Bazat pe Iisus Sirah 38:1-15

Un moment dintr-o liturghie într-un paraclis în apropiere de Vatoped, Muntele Athos

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.