Sfântul Marcu Ascetul: cele mai mari patimi

Pricina a tot păcatul este slava deşartă şi plăcerea. Cel ce nu le urăşte pe acestea, nu va desrădăcina patima.

„Rădăcina tuturor relelor s’a zis că este iubirea de argint” (1 Tim. 6:10 ). Dar şi aceasta e vădit că se susţine prin acelea.

Mintea devine oarbă prin aceste trei patimi: prin iubirea de argint, prin slava deşartă şi prin plăcere.

Câteşi trele sunt, după Scriptură, fiicele lipi toarei (Prov. 30:15) fiind iubite de necumpătare cu iubire de maică. Cunoştinţa şi credinţa, tovarăşele firii noastre, nu sunt tocite prin nimic altceva ca prin acelea. Mânia, furia, războaiele, uciderile şi tot pomelnicul relelor, din pricina lor au prins atâta putere între oameni. Iubirea de argint, slava deşartă şi plăcerea trebuesc urîte ca nişte mame ale relelor şi ca nişte mame vitrege ale virtuţilor.

Din pricina lor ni s’a poruncit, „să nu iubim lumea şi cele din lume”(1 Ioan 2:15). Iar aceasta s’a zis, nu ca să urîm fără judecată făpturile lui Dumnezeu, ci ca să tăiem prilejurile celor trei patimi.

Bazat pe Sfântul Marcu Ascetul

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.