Sfântul Marcu Ascetul: Legea Duhovnicească – Fotoreportaj din Schitul Sfântul Dumitru

Cel ce a împlinit o poruncă, să aştepte ispita pentru ea. Căci dragostea faţă de Hristos se probează prin cele protivnice.

Deci să nu dispreţueşti a avea grijă de gânduri. Căci lui Dumnezeu nu i se ascunde niciun gând.

De exemplu, fii foarte atent la asta: Când vezi vreun gând că-ţi făgădueşte slava omenească, să ştii sigur că-ţi pregăteşte ruşine.

Pe de altă parte însă, vrăjmaşul cunoaşte dreptatea legii duhovniceşti şi de aceea caută numai să câştige consimţirea cugetului.

Căci diavolul câștigând această poziție, fie că-l va face pe cel căzut în puterea lui să se supună ostenelelor pocăinţii, fie că, nepocăiîndu-se, îl va împovăra cu năcazuri fără voie. Ba se întâmplă uneori că il face să lupte şi împotriva năcazurilor, ca în viaţa

aceasta să-i înmulţească durerile, iar la ieşirea sufletului să-l dovedească necredincios din pricina lipsei de răbdare.

Luând în considerare cele de mai sus, faţă de încercările cari vin, mulţi s’au împotrivit în multe chipuri. Dar fără rugăciune şi pocăinţă, nimenea n’a scăpat de ispită.

Deci trebuie să ne amintim că cele rele îşi primesc putere una dela alta; de asemenea şi cele bune cresc una prin alta şi pe cel părtaş de ele îl mână şi mai mult înainte.

Diavolul ne micșorează în mintea noastră păcatele cele mici, căci altfel nu poate conduce spre cele mai mari.

Bazat pe Sfântul Marcu Ascetul

În fotografii instantanee din atmosfera spirituală din Sfânta Liturghie ținută la Schitul Sfântul Dumitru ce aparține de mănăstirea Vatoped în ziua de Sfântul Dumitru

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.