Strategie și geopolitică

Singura strategie care reușește astăzi este rugăciunea, sfatul și atenția. Prin acestea trei intrăm în deplină armonie cu întreaga creație.

Prin rugăciune avem o relație corectă cu Dumnezeu, lăsându-l pe acesta să intervină în viața noastră. Orice strategie în afara rugăciunii este sortită, pe termen lung, eșecului pentru că viziunea noastră și capacitatea noastră este extrem de limitată, în timp ce Dumnezeu este atotștiutor și atotputernic.

Prin definiție, orice strategie am concepe, în clipa în care este finisată destul pentru a fi aplicată, ea este deja depășită. Rugăciunea ne asigură flexibilitatea și iluminarea necesară de a trata problemele în dinamica lor.

O relație corectă cu ceilalți o avem prin sfăturie. Fiind conștienți de limitările noastre, trebuie neapărat să ne sfătuim, să acționăm în comun – niciodată singuri. Trebuie să ne sfătuim mult – nu cu mulți. Întrebarea ne scoate din iadul relativității, însă să întrebăm nu pentru a răspunde înapoi, ci pentru a încerca să înțelegem mai bine pe celălalt.

Relația corectă cu noi înșine este o relație de continuă atenție. Trebuie să fim atenți la gândurile care ne vin și să încercăm să le discernem pe baza rugăciunii și a sfatului care sunt cele bune și care sunt cele rele. Atenția ne ajută să vedem semnele pe care Dumnezeu le lasă în cotidian indicându-ne căile de aplicare a strategiei.

Să-I urmăm exemplul și prin cruce vom reuși să ajungem la Înviere, singura care satisface nevoia noastră de biruință.

În fotografie, un părinte trecând un pârâu la Vatoped, Muntele Athos

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.