Tăcerea copiilor – Fotoreportaj de la Buna Vestire (Sâmbăta mare) – Partea a 2-a: Liturghia (Audio)

Sfântul Arhanghel Gavriil i-a spus Fecioarei Maria, „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.”

Înțelesuri ascunse ale cuvintelor Maicii Domnului

Fecioara nu a spus „cine este cel care îmi vorbește?” ci s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: „Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?” pentru că Maria îl cunoștea foarte bine pe Arhanghelul Gavriil. Pentru că acesta era starețul ei, nu folosea o astfel de salutare plină de smerenie și slavă la adresa ucenicei lui.

Şi îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.”

Fecioara nu se întreabă cum poate cineva născut din ea, care era total săracă și neînsemnată, să ajungă rege pe tronul lui David. Pentru ea era mult mai de preț fecioria, curățenia ei care însemna totala integritate duhovnicească a legăturii ei cu Dumnezeu.

Când îngerul îi explică că această integritate, adică fecioria ei nu va fi atinsă, atunci Fecioara Maria își dă acordul și astfel devine Maica Domnului: în clipa acordului ei s-a întrupat Dumnezeu Cuvântul și Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului fără a înceta să rămână Dumnezeu perfect.

Tăcerea copiilor

Dacă Maica Domnului ar fi avortat – Doamne ferește! – atunci nu am mai fi mântuiți și am fi fost condamnați morții veșnice și totale.

Dacă înainte de Hristos, moartea era îngrozitoare pentru om, acum, cu Hristos, omul este îngrozitor pentru moarte, chiar dacă numai în 2016 au murit 56,9 milioane de oameni. Dintre aceștia, 15,21 milioane au murit de boli de inimă care este prima cauză de deces.

Până în clipa în care scriem, în anul 2020 – adică în mai puțin de 3 luni – au fost 9818128 avorturi cu o rată de aproximativ 81 avorturi pe minut adică mai mult de un avort pe secundă (!) (da, am cronometrat).

Dacă pentru 18906 morți din cauza COVID-19, morți în fața cărora ne închinăm și pentru care ne rugăm se iau astfel de măsuri drastice, măsuri cu care toată lumea este de acord, și se izolează atâta lume cu toate că oamenii răspândesc virusul involuntar, ce măsuri și ce izolare ar trebui aplicate celor care iau viața atâtor milioane de prunci în mod voluntar?

Bazat pe Luca 1:28-38, Sfântul Grigorie Palama, părintele Iosif Vatopedinul, World Health Organization, Worldometers

În fotografii vedeți instantanee de la sărbătoarea Bunei Vestiri din 2018 care a căzut în Vinerea mare și deci veți vedea dimpreună cu privegherea de Buna Vestire și slujba epitafului (punerii în mormânt) cu procesiunea în jurul bisericii centrale (katholikon) de la Vatoped. La sărbătoare au fost prezenți Mitropolitul Athanasie de Limassol și părintele stareț Metodie, egumenul mănăstirii Hilandar.

Puteți vedea fotografii de la priveghere la acest link.

Bucata audio de mai jos este „Apărătoare Doamnă”, cântată pe larg.

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.