Tipurile de tristețe – fotoreportaj de la Imnul Acatist

Imnul acatist este cel mai folosit imn pentru a cinsti pe Maica Domnului.

Cuvântul „Bucură-te” este cel mai folosit cuvânt din imnul acatist și asta, conform legii duhovnicești, se datorează faptului că tristețea a fost cea mai prezentă în viața Maicii Domnului.

Trebuie însă să facem deosebire între tristețea duhovnicească care este durerea provocată de dorul după Dumnezeu în contrast cu lumea decăzută în care trăim și tristețea egoistă provocată de ea.

Tipurile de tristețe

  • Tristețea animalică. Cineva este trist când nu-și împlinește instinctele, voia egoistă și într-o ultimă analiză nu-l interesează de ceilalți, decât ca să-și asigure cadrul împlinirii dorințelor sale. Ne dăm seama dacă avem acest fel de tristețe atunci când în tristețea noastră nu mai vedem pe nimeni altcineva. Asta poate să ducă până la boli de nervi.
  • Tristețea rațională. Cineva este trist dacă nu este desăvârșit și din punct de vedere material dar și din punct de vedere spiritual. Desăvârșirea (sau opusul: păcatul) atât din punct de vedere material cât și spiritual este un termen cu semnificație ce variază foarte mult de la om la om. Această raționalitate îl poate apropia pe om de Dumnezeu însă îl poate și apropia de asemănarea cu diavolul. Ne dăm seama dacă suferim de acest fel de tristețe atunci când prezența lui Dumnezeu nu este pregnantă înăuntrul nostru.
  • Tristețea dumnezeiască. Cineva este trist pentru că nu se împărtășesc toți de iubirea lui Dumnezeu și deci nu sunt toți fericiți. Această tristețe se caracterizează printr-o dulceață foarte mare, iubire față de toți, o bucurie lină și paradoxală împletită cu tristețea și o prezență intensă a harului lui Dumnezeu.

Fiind străini în valea plângerii, departe de casa noastră care este împărăția cerurilor, trebuie să avem încontinuu tristețea înăuntrul nostru însă să ne luptăm să avem tristețea cea dumnezeiască făcătoare de bucurie, chiar dacă diavolul ne împinge înspre tristețea animalică sau, cel puțin, înspre cea rațională.

Modul prin care ajungem la tristețea dumnezeiască este rugăciunea, mila și răbdarea. Să nu uităm să iertăm.

Bazat pe Sfântul Ioan Scărarul

Fotografiile sunt de la slujba Imnului Acatist, Mănăstirea Vatoped, Muntele Athos în care părintele stareț Efrem Vatopedinul a citit în genunchi o rugăciune pentru izbăvirea de pandemie

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.